VLABEL erkende schatters

Het waarderen van vastgoed bij erfenis.

Hoe vermijd je onnodige erfbelasting te betalen na het overlijden van een dierbare?

In deze aflevering van de notaristip wordt duidelijk gesteld dat je je best laat bijstaan door een erkend landmeter-expert schatter welke bovendien het kwaliteitscharter met de Vlaamse belastingsdienst ondertekend heeft.

Deze zal je bijstaan met een correcte en bovendien nadien niet voor discussie vatbare waardebepaling van uw onroerende goederen.

De kost hiervan weegt vrijwel nooit op tegen de risico’s op enerzijds tekortschatting of overschatting en anderzijds de snel oplopende boetes bij die tekortschatting.

MEET HET beschikt over de kennis en de kwaltiteitslabels nodig om u hierin bij te staan.

Een officiële en uitgebreide schatting voor VLABEL is er al vanaf 600€.

Onze VLABEL gecertificeerde landmeters-experten helpen je graag verder.