Van Verloederd terrein naar levendige bedrijfssite

Een site met indrukwekkende geschiedenis

Reeds in 1860 dook de site – die loopt van de Wiedauwkaai tot de brandweerkazerne – op in de geschiedenisboeken, in eerste instantie als textielfabriek. In de jaren ‘30 van vorige eeuw nam Vynckier, koploper op vlak van elektrisch schakelmateriaal, de gebouwen over, gevolgd door General Electric in 1996 en ABB in 2016. Na jaren leegstand en verloedering ging Revive de uitdaging aan om het Gentse industrieel erfgoed in zijn glorie te herstellen. Ze werken rond het thema clean-tag, of meer specifiek energietransitie, waarbij op zoek wordt gegaan naar alternatieven ten dienste van climate change. “Revive is marktleider in stadsvernieuwingsprojecten, ze transformeren brownfields in toekomstbestendige plannen met een grote meerwaarde voor de omgeving”, zo vertelt Laurens Behaeghe, de verantwoordelijke landmeter-expert van MEET HET en eveneens rasechte Gentenaar. “De site wordt herontwikkeld tot bruisende werkomgeving, een bedrijventerrein 2.0 dus. De oude fabrieksgebouwen zullen omgetoverd worden tot kantoren, met behoud van het historische karakter; uniek is dus een understatement.”

Wel een visie, maar nog geen plannen

De site strekt zich uit over een oppervlak van ongeveer 10 hectare. Een ambitieus idee is belangrijk, maar een goede voorbereiding is nog belangrijker. Bij het renoveren van een historische site komen diverse partijen in actie, maar alles start bij de landmeter; een verantwoordelijke taak waar de nodige expertise en nauwkeurigheid voor wordt gevraagd. “Het spreekt voor zich dat nauwkeurige plannen nodig waren om een concept of visie uit te werken. En dan bedoel ik niet alleen het creatieve, ook de technische en uitvoerende kant hebben baat bij een gedetailleerd plan als solide basis. Toen ik met de opdracht startte, waren er amper data voorhanden. Zowel over de bestaande toestand van het terrein, als op juridisch vlak met betrekking tot de perceelsgrenzen was er weinig geweten. Het was mij toen ter ore gekomen dat ze voor alle opmetingen op zoek waren naar een landmeter, dus presenteerde ik mezelf als mogelijke kandidaat. Na opmaak van een offerte werd uit alle voorstellen mijn offerte weerhouden. Zo werd ik uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor de opmetingen; een uitdagende opdracht en als jonge gast een ideaal moment om mij te bewijzen, aan motivatie geen gebrek”, vertelt de jonge ondernemer fier.

Scala aan gedetailleerde opmetingen

“Als landmeter werd ik ingeschakeld voor de opmeting van het geheel en scanning van het interieur en exterieur, om uiteindelijk een 3D-Revitmodel aan te leveren. Een combinatie van statische laserscanning, GNSS en totaalstation. Met mijn totaalstation bracht ik de nodige zaken in kaart voor het opmaken van de splitsingsplannen. Aan de hand van een grensonderzoek deelde ik het perceel kadastraal op in twee nieuwe percelen. De ene helft van het terrein werd verkocht aan de noorderbuur, ABC Diesel, de maker van grote dieselmotoren voor binnenvaart en locomotieven. Ook zij zullen hun deel verder ontwikkelen met de nodige aandacht voor het milieu, dit in samenwerking met Revive voor de energietransitie te optimaliseren in de toekomst.  Het gebied van Revive heb ik volledig gescand in hoge detailgraad en voor het ABC-stuk heb ik een 2D-plan bestaande toestand opgesteld. Tot slot heb ik voor beide partijen ook de erfdienstbaarheden op plan vastgelegd. Samen met de splitsingsplannen lagen deze plannen aan de basis van de onderhandelingen en de akte.”

Omvang versus detailgraad

Een terrein van maar liefst 100.000m², de mensen met agorafobie trekken ongetwijfeld de wenkbrauwen op en weigeren resoluut een stap dichter te komen. En zelfs voor landmeter Laurens, bij wie angst voor grote open ruimtes onbekend is, ging de grootte niet onopgemerkt voorbij. “De details zitten in het zo goed mogelijk blootleggen en scannen van de vele structurele elementen en hun kenmerken. De omvang valt moeilijk in woorden uit te drukken, maar de footprint van het grootste gebouw is bijvoorbeeld ± 7300m², met 4 volle verdiepen en een kelder. Door het grote volume was het cruciaal om structuur te behouden in alle data en nota’s. Dit in eerste instantie voor mezelf, maar evenzeer voor mijn collega’s binnen MEET HET die het registreren en modelleren opvolgden. Cultureel erfgoed interesseert mij sowieso, dus bijdragen aan de herbestemming van zo’n iconische site was voor mij dan ook niet zomaar een project. Het project liep van eind april tot eind december, de architecten zijn aan het werk met de modellen en de akte wordt ondertussen ook verleden, ik kan met een glimlach terugblikken op een geslaagd en vooral leuk project”, zo besluit Laurens tevreden.

BIM

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link