Bosinventarisatie

Meten van bossen

Volledige bossen en parken worden met behulp van statische of mobiele laserscanners in kaart gebracht.

Hiermee een volledig 3D-beeld van het loopvlak van het bos gemaakt. Zo kunnen maaiveldhoogten, het reliëf, de stamdiameters, de stamhoogten en de verharde opperlvakte berekend worden.

Het is ook mogelijk om de data te verrijken met informatie over het bosmeubilair en de boomsoort.

Om de kruinen van de bomen in kaart te brengen, kan het bos overvlogen worden met een onbemand vliegtuig of drone.

Deze data kan gebruikt worden voor de opmaak van een bosbeheerplan of voor het verkrijgen van een kapvergunning.

 

 

Laakdal - bos - speeltuin.png