Plaatsbeschrijving bij werken

Constructieve plaatsbeschrijving

Voor aanvang van ingrijpende werken wordt best van alle gebouwen, constructies en wegenis die binnen het schadebereik van de werken vallen, een beschrijving van de huidige toestand gemaakt.

Op basis van dit document, kan nieuw geleden schade verhaald worden op de veroorzaker. 

plaatsbeschrijving.jpg