Proces-verbaal van afpaling

Waar ligt de grens?

Bij een afpaling wordt de juridische eigendomsgrens tussen twee percelen die toebehoren aan verschillende eigenaars onderzocht en vastgesteld.

Wanneer de eigenaars vrijwillig de landmeter-expert aanstellen, spreekt men van een 'afpaling in der minne'. Wanneer de landmeter-expert door de rechtbank de opdracht toegewezen krijgt, spreekt men van een 'gerechterlijke afpaling'.

Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Deze vergelijkt hiervoor de opgemeten huidige toestand met andere bronnen zoals onder andere eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen, etc.

pv van afpaling.png