Proces-verbaal van meting

Opmeting met grensonderzoek.

Een proces-verbaal van meting is een opmetingsplan, waarbij de juridische perceelsgrenzen onderzocht en op plan aangegeven werden.

Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Deze vergelijkt hiervoor de opgemeten huidige toestand met andere bronnen zoals onder andere eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen, etc.

pv van meting.png