Proces-verbaal van splitsing

Afsplitsen van een stuk grond.

Een proces-verbaal van splitsing is een proces-verbaal van meting, waarbij minstens een perceel opgesplitst wordt in meerdere delen.

Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Deze vergelijkt hiervoor de opgemeten huidige toestand met andere bronnen zoals onder andere eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen, etc.

pv van splitsing 2.png