In een complex en technisch vraagstuk, zetten we graag onze tanden.

Lasertracker

Een lasertracker kan vergeleken worden met een totaalstation, het meet evenzeer hoeken en afstanden.

Er is echter een aanzienlijk verschil: daar waar een totaalstation een nauwkeurigheid heeft van 1 à 2 millimeter, haalt een lasertracker een nauwkeurigheid van een tiende van een millimeter tot zelfs een honderdste in labo-omstandigheden.

Dit hoognauwkeurig meettoestel heeft zijn waarde al vaak bewezen in de industrie- en machinebouw, om bijvoorbeeld belastingsproeven van bruggen of dimensional control van staalstructuren uit te voeren.

Bovendien beschikt MEET HET over een meetkamer.

Apparaten, toestellen en objecten kunnen naar onze shop worden gebracht, waar we dit zeer nauwkeurig inmeten.
Wens je de objecten met een vrachtwagen te leveren?
Geen enkel probleem, wij beschikken over een grote inrijpoort om ze in ontvangst te nemen.

Kantoren met expertise

Dimensional control

Om na te gaan of een voorwerp, structuur of schip of kunstwerk volgens ontwerp gebouwd werd, wordt een dimensional control uitgevoerd.
Hierbij worden bepaalde maten genomen om na te gaan of het volgens conform de eisen van het bestek en binnen de toleranties van de eindklant gebouwd werd.

Bij productieprocessen waar elke (sub)millimeter telt, is dimensional control een goede en vaak verplichte voorzorgsmaatregel.

Kantoren met expertise

Inpassingsonderzoek

Voor grotere (beweegbare) constructies zoals bruggen en sluizen wordt vaak een inpassingsonderzoek gedaan vooraleer de constructie getransporteerd en ingebouwd wordt.

De omgevende vaste constructie wordt ingemeten on site. Hierin wordt in eerste instantie de theoretische inpassing gedaan van hetgeen zal gebouwd worden.

In tweede instantie wordt ditzelfde inpassingsonderzoek gedaan op basis van de werkelijke afmetingen de gebouwde constructie.

Kantoren met expertise

Offset survey schepen

Op schepen wordt regelmatig een dimensional control of offset survey uitgevoerd om verschillende sensoren aan boord tegenover elkaar te kunnen positioneren.

Aan de hand van deze offset rapportage kunnen de parameters van het schip ingevuld worden, zodat het baggerschip feilloos kan baggeren, de peilboot kan meten en het onderzoeksschip haar metingen en analyses kan uitvoeren.

De GNSS/GPS ontvangers, antennes, IMU (motion sensor), MBES (multibeam echo sounder), SBES (singlebeam echo sounder), het gyrokompas en andere sensoren worden gepositioneerd in het assenstelsel van het schip.

Kantoren met expertise

Vlakheidsmeting

Om na te gaan of een vloer perfect vlak is en of er vervormingen in muren zitten, worden vlakheidsmetingen uitgevoerd met waterpasinstrument, totaalstation, lasertracker of laserscanner.

De afstand van het gemeten punt tot het referentievlak of referentiemodel wordt gebruikt om verschilkaarten en verschilmodellen op te maken.

Kantoren met expertise

Belastingsproef

Om na te gaan of een bestaande of nieuw gebouwde structuur, gebouw of kunstwerk voldoende stevig is, worden belastingsproeven uitgevoerd.

Hierbij worden bewegingen, verplaatsingen of trillingen zowel boven- als ondergronds gemeten en dit voor, tijdens en na belasting.

Vaak worden de resultaten van de belastingsproef gebruikt voor verdere studies of oplevering conform het lastenboek.

Kantoren met expertise

Spoormeting van kranen

Nazicht van de sporen voor bovenloopkranen.

Door precisiemetingen uit te voeren, kan het loopvlak van een kraanbaan correct in kaart gebracht worden.
Een rapportage maakt het meetwerk compleet.

Kantoren met expertise

Afkoppelingsstudies riolering

Bij de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in je straat moet je privaat domein ook afgekoppeld worden zodat regenwater en vuil water afzonderlijk je terrein verlaat.

Om dit correct te doen, wordt eerst de bestaande toestand van de riolering rondom de woning in kaart gebracht.
Een studie bekijkt hoe de rioleringsstromen kunnen gesplitst worden.

Begeleiding tijdens de werken om voor geen verassingen te komen staan is evident.

Na het uitvoeren van de werken moeten de aanpassingen gecontroleerd worden op een correcte scheiding van het hemelwater en afvalwater.
Na het keuren van je private rioleringsstelsel ontvang je een attest volgens de kwaliteitsvoorschriften van Vlario/Aquaflanders.

Kantoren met expertise

Gerelateerde Cases

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link