Waterpassing

Zeer nauwkeurige hoogtemetingen

Wanneer zeer nauwkeurige hoogtemetingen vereist zijn, wordt gebruik gemaakt van digitale waterpassing.

Hiermee kunnen metingen verricht worden met een meetnauwkeurigheid van minder dan 1 millimeter.

Wanneer deze hoogtemetingen regelmatig worden herhaald, spreekt men van monitoring.

2015-09-23 16.41.39.jpg

Referenties