De week van MEET HET - 2018/01

Elke week tonen we een glimp achter de schermen.

"Elke dag is anders" horen we de collega's wel eens zeggen. In 'de week van MEET HET' proberen we dat ook te illustreren.

Deze week:

Mathieu en Stijn voerden controlemetingen uit met GPS.

Tom inventariseerde bomen om een kapvergunning te verkrijgen.

Jens mat een villa op.

Sven was te zien als schatter-expert in het VIER-programma 'Ons eerste huis'.

Jonas en Louise onderzochten de juridische grens van een perceel.

Florence en Sven koppelden het aangename aan het nuttige tijdens een dossierbespreking.

Bram ging naar een nieuwjaarsreceptie.

Sven bepaalde de waarde van een herenwoning.

Kurt maakte een ritje op een sneeuwscooter.