De week van MEET HET - 2018/17

Elke week tonen we een glimp achter de schermen.

"Elke dag is anders" horen we de collega's wel eens zeggen. In 'de week van MEET HET' proberen we dat ook te illustreren.

Deze week:

Jens modelleerde een industrieel dak dat gemeten werd met de drone.

Julien controleerde de zettingen rond een sluis.

Sien testte een totaalstation op nauwkeurigheid en bereik.

Tim, Olivier en Sien deden opzoekingen in de archieven van het kadaster.

Jim mat kabels en leidingen in proefsleuven in.

Jarryd en kurt voerden een dronemeting uit van stockpiles.

Jakke scande een kerk.

Jens deed opmetingen in functie van grensonderzoek.

Louise scande een abdij en had belangstelling van een fotograaf.