Tips & Tricks voor landmeters: het burgerlijk wetboek

Sinds 1 september 2021 is het burgerlijk wetboek ‘Goederen’ volledig herwerkt. Dit heeft rechtstreeks en onrechtstreeks impact op onze werkzaamheden als landmeter-experten. De komende maanden en jaren zal duidelijk worden hoe we deze wetteksten moeten interpreteren en toepassen in onze dagelijkse werking. Een bondig overzicht met aandachtpunten is hieronder opgelijst.
Sinds 1 september 2021 is het burgerlijk wetboek ‘Goederen’ volledig herwerkt. Dit heeft rechtstreeks en onrechtstreeks impact op onze werkzaamheden als landmeter-experten. De komende maanden en jaren zal duidelijk worden hoe we deze wetteksten moeten interpreteren en toepassen in onze dagelijkse werking. Een bondig overzicht met aandachtpunten is hieronder opgelijst.