Aandelen mede-eigendom

Als je een appartement in een grote gebouw koopt, koop je naast je individuele kavel ook een aandeel in de algemene delen.
Het aantal aandelen is van belang voor jouw rechten en plichten als mede-eigenaar.
Zo heb je bijvoorbeeld meer stemrecht, maar ook meer kosten naargelang het aantal aandelen.

Om dit objectief vast te leggen, kunnen wij helpen.

Bij mede-eigendom maken wij een gemotiveerd verslag van de bepaling van de aandelen van gemeenschappelijke delen.

Hoe gaan we te werk?
Onze landmeter-expert voert de opmeting uit, maakt de verdeelplannen op, berekent de oppervlaktes en aandelen en maakt hiervan een gemotiveerd verslag; te allen tijde onafhankelijk en objectief, los van elke vorm van eigenbelang.