Algemeen

 

 

‘Hindsight is 20/20’, horen we wel eens door de straten galmen.
Vrij vertaald: we zouden betere beslissingen nemen als we de gevolgen op voorhand kenden. Een risicoanalyse volstaat namelijk vaak niet om de impact van een ingreep in te schatten.
Een digitale tweeling zou hier echter wel de oplossing kunnen zijn.

Maar wat wordt onder dit brede begrip verstaan?
Een digitale tweeling is een virtuele en vaak vereenvoudigde versie van de werkelijkheid.
De toepassingsgebieden zijn eindeloos: een machine, een auto, een gebouw, een fabriek of zelfs een hele stad.

Hoewel de creaties verder gaan dan we kunnen inbeelden, ambiëren ze stuk voor stuk hetzelfde: de realiteit op een begrijpbare manier weergeven om er nieuwe inzichten uit te halen. Zo zal een digitale replica van een stad het stadsbestuur toelaten om de impact van maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeersstromen, te simuleren.
Wil je bijvoorbeeld testen of het autovrij maken van een bepaalde straat een negatieve impact heeft op de luchtvervuiling in de aanliggende wijk?
Dankzij digital twin is het mogelijk. Zo kunnen er onverwachte en dus zeer ongewenste situaties vermeden worden.

Hoe kunnen wij helpen?
MEET HET profileert zich als mapping partner voor digitale tweelingen en verzorgt de geometrische weergave.
We zijn actief in uiteenlopende sectoren: gebouwen (kantoren, retail, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, sportinfrastructuur), industrie (fabrieken, tankenpark), infrastructuur (wegen, bruggen, tunnels, sluizen, spoornetwerk), maritiem (schepen, platformen, windmolens) en evenementen (expohallen, festivals, feestjes).

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem een kijkje op onze website www.digitaltwin.be voor uitgebreide informatie en tevreden referenties.