Archeologische opmetingen

Een middeleeuws kasteel, een prehistorisch grafmonument of een oude Romeinse waterweg; we hechten veel waarde aan beschermd cultureel erfgoed, waardoor de nodige bewaking geen overbodige luxe is.
Onze landmeters bieden dan ook graag ondersteuning bij jouw archeologisch project.

Hoe kunnen we helpen?
MEET HET is de helpende hand met uitzettingen en inmetingen van boorpunten, vlakdekkende opgravingen, inmetingen van sleuvenonderzoek of plaatsing van referentiepunten.
Of het nu een landelijk, stedelijk of bosrijk gebied betreft, we helpen waar we kunnen.

Bovendien leveren we de metingen digitaal aan in het gewenste tekenpakket (CAD, GIS, …), om jou zo veel mogelijk te ontlasten.