Extensometer

Om de verplaatsing op een bepaalde diepte in de ondergrond te meten, wordt een extensometermeting uitgevoerd.

De extensometer wordt vrijbewegend in het boorgat aangebracht en verankerd op de gewenste diepte.

Hierdoor worden de verplaatsingen in de ondergrond overgebracht tot boven het maaiveld en kan dit punt opgemeten worden met conventionele monitoringsapparatuur.