Inclinometermetingen

De ondergrond bestaat uit verschillende bewegende grondlagen.
De verplaatsingen – die zowel van horizontale als verticale aard kunnen zijn – leiden in sommige gevallen tot schade aan gebouwen en infrastructuur, zoals dijken, wegen en transportleidingen.
Door regelmatig hellingsmetingen uit te voeren, houden we nauw in de gaten of er verplaatsingen optreden en kan de klant tijdig ingrijpen.

Hiervoor biedt MEET HET handmatige en volautomatische systemen aan.

Bij handmatige hellingmetingen komt een expert met manuele horizontale of verticale inclinometer apparatuur herhaaldelijk (dagelijks, wekelijks, op afspraak) ter plaatse om metingen uit te voeren en bewegingen te detecteren.

Daarnaast beschikt MEET HET evenzeer over diverse volautomatische systemen, zoals in-place-inclinometers (IPI’s) of Shape AccelArray Field (SAAF/SAAV/SAAX). Deze meetsensoren blijven in de ondergrond zitten en voeren voortdurend en onbemand metingen uit die real-time worden doorgestuurd naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf. Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.