InSAR

Om zettingen of deformaties in grotere gebieden kostenefficiënter in kaart te brengen, kan het aangewezen zijn InSAR (Interferometric Synthetic-Aperture Radar) in te schakelen.

Hierbij worden radarbeelden afkomstig van satellieten die rond de Aarde draaien gebruikt.

Aan de hand van faseverschillen van de radarmetingen van meerdere passages kunnen tijdsreeksen gemaakt worden.