Kabels en leidingen

Kabels en leidingen worden in de grond geplaatst of verplaatst en vragen vaak de nodige opvolging.
Denk maar aan het verplaatsen van leidingen bij renovaties of het plaatsen van kabels bij nieuwbouwprojecten.

Door onze jarenlange ervaring heeft MEET HET expertise opgebouwd in alle landmeetkundige domeinen met betrekking tot kabels en leidingen, gaande van het ontwerp en uitvoering tot as-built metingen van leidingtracés, proefsonderingen en bovengrondse objecten zoals bomen, straatkolken, inspectieputten en lantaarns.

Kortom, alles wat zich zowel onder als boven de grond bevindt, heeft voor ons geen geheimen.