Muurovernames

Wil je tegen een bestaande woning aanbouwen?
Dan moet je in eerste instantie nagaan of de scheidingsmuur een ‘gemene muur’ is.

Onder ‘gemene muur’ verstaan we de muur op de grenslijn, eigendom van de eigenaars van de twee gescheiden erven.

Ben je geen mede-eigenaar?
Dan moet je de eigenaar vergoeden voor het deel van de muur dat je wenst te gebruiken.
Ben je wel mede-eigenaar, maar wens je door uitbreidingswerken een groter deel van de muur te gebruiken, dan moet je ook hier een vergoeding voor betalen.

Hoe gaan we te werk?
Het berekenen van de correcte waarde vraagt grondige kennis en expertise.
Onze landmeter-expert voert een gedetailleerde opmeting uit van de gehele scheidingsmuur, om vervolgens de waarde van het over te nemen deel te bepalen.
De werken gaan van start zodra het proces-verbaal van muurovername door beide partijen goedgekeurd en ondertekend is.