Opmeting bestaande toestand voor inplanting

Alle opmetingen waar geen grensonderzoek voor nodig is, noemen we opmetingen van de bestaande toestand.

De huidige toestand van een perceel of gebouw wordt met andere woorden in een nauwkeurig en gedetailleerd opmetingsplan weergegeven.

Afhankelijk van de grootte van het project, de tijdsdruk en de gewenste nauwkeurigheid, kiezen we de gepaste combinatie van meet- en verwerkingsmethodes.