Opstellen onteigeningsplannen

De verschillende Vlaamse overheden kunnen gronden en gebouwen onteigenen voor openbaar nut of algemeen belang, zoals het aanleggen van wegen of het construeren van gebouwen.

De overheid mag dit logischerwijs niet zomaar doen, maar moet hiervoor een correcte procedure volgen.
Zo moeten de percelen die deel uitmaken van onteigening duidelijk in beeld gebracht worden.

MEET HET is hiervoor de ideale partner en onze landmeter-experten staan de overheden dan ook met plezier bij.