Overdracht wegenis

Heb je als ontwikkelaar een nieuwe weg of woonerf gecreëerd.
Dan is het raadzaam om de wegenis en riolering bij afronding van de werken over te dragen aan de gemeente.

Opmeting en uitwerken van het officieel plan doen we graag.
Dit conform de richtlijnen voor het GRB (Grootschalig Referentiebestand) van het Agentschap voor Informatie Vlaanderen.