Pointcloud processing

MEET HET ontwikkelt eigen processen, routines en algoritmen om puntenwolken te verwerken en te analyseren.

Deze puntenwolken zijn afkomstig van laserscanners of uit fotogrammetrishe opnames.

Op basis van deze puntenwolken kunnen vlakheden, scheefstanden en vervormingen berekend worden.

Daarnaast worden volumes bepaald en kan de puntenwolk vergeleken worden met 3D- of BIM-modellen.