Proces Verbaal van afpaling

Bij een proces-verbaal (PV) van afpaling wordt de juridische eigendomsgrens tussen twee percelen met verschillende eigenaars onderzocht en vastgelegd.
Wees ervan bewust dat enkel een landmeter-expert hiervoor bevoegd is.

Wanneer de eigenaars vrijwillig de landmeter-expert aanstellen, spreken we over een ‘afpaling in der minne’.
De landmeter komt op gezamenlijk initiatief op een neutrale, deskundige en onafhankelijke manier de grenzen bepalen.
Het proces-verbaal van afpaling wordt geregistreerd, waardoor de grenzen nooit meer betwist kunnen worden en eventuele burenruzies vermeden worden.

Daarnaast is het echter ook mogelijk dat de rechtbank de landmeter aanstelt, dan spreken we over ‘gerechtelijke afpaling’.

Wanneer heb je een PV van afpaling nodig?
Dit kan om diverse redenen worden aangevraagd: omdat je het oneens bent over de positie van de perceelsgrenzen, omdat je een perceel wilt verkopen en de grenzen wilt materialiseren of omdat je vermoedt dat bijvoorbeeld een tuinhuis, woning of boom te dicht tegen de perceelsgrens wordt geplaatst.