Proces Verbaal van meting

Een proces-verbaal (PV) van meting is een opmetingsplan waarbij de juridische perceelsgrenzen onderzocht en op plan aangegeven worden.
Wees er wel van bewust dat het grensonderzoek en het opstellen van de plannen bij wet enkel uitgevoerd mag worden door een landmeter-expert

Hoe gaan we te werk?
Onze landmeter-expert vergelijkt de opgemeten huidige toestand met andere bronnen, zoals eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen, eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen en nog veel meer.

Wanneer heb je een PV van meting nodig?
Dit kan om diverse redenen worden aangevraagd,  gaande van de verkoop van een eigendom en naar aanleiding van een splitsing of nieuw opstalrecht, tot een lot uit een verkaveling of op vraag van de architect om de correcte grenzen te kennen.