Wilt u een perceel opsplitsen om een deel te verkopen?
Dan is het belangrijk om de exacte grenzen en details op voorhand vast te leggen, om juridische ongemakken te voorkomen.
Dat kan dankzij een proces-verbaal (PV) van splitsing.

Een PV van splitsing is een PV van opmeting, waarbij een perceel wordt opgedeeld in meerdere delen.
Wees ervan bewust dat enkel een landmeter-expert hiervoor bevoegd is

Hoe gaan we te werk?
Onze landmeter-expert vergelijkt de opgemeten huidige toestand met andere bronnen, zoals eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen, eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen en zoveel meer.
Eens de buitengrenzen bepaald zijn, kunnen delen ingetekend worden. Als laatste wordt een plan afgewerkt en overgemaakt aan de notaris, inclusief alle adminstratie met het kadaster (precad).

Wanneer heb je een PV van splitsing nodig?
Dit kan om diverse redenen worden aangevraagd,  gaande van de afsplitsing tussen beroep- en privégedeelte, tot grond verdelen onder de erfgenamen en splitsing voor aan- of verkoop.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link