Radar metingen

Om zeer kleine deformaties (submillimeter) op duizenden punten terzelfdertijd en aan hoge frequentie te meten, worden terrestrische radarmetingen uitgevoerd.

Aan de hand van de faseverschillen op de radarreflecties kan de verplaatsing in kaart gebracht worden.