Saliniteitsmetingen

Om het zoutgehalte in het grondwater te meten, wordt een saliniteitsmeter in een peilbuis ingebracht.

Dit gebeurt om te voorkomen dat tijdens bemaling in de nabijheid van de zee het zoutwater in het grondwatercircuit terecht zou komen.