Spoormeting van kranen

Nazicht van de sporen voor bovenloopkranen.

Door precisiemetingen uit te voeren, kan het loopvlak van een kraanbaan correct in kaart gebracht worden.
Een rapportage maakt het meetwerk compleet.