Terreinmodellen en grondhoeveelheden

Een duidelijk beeld nodig van de glooiing van jouw terrein?
Vermoed je dat de afwatering van de akker niet gelijkmatig verloopt?

Heb je bouwplannen op een heuvel?
Wens je een duidelijk beeld over hoeveel kubieke meter grond een ophoging of uitgraving bevat?
Of merk je een te steile toegangsweg of moeilijke passage over een bolle weg?

MEET HET is in alle gevallen de geschikte partner.
We zorgen met plezier voor een correct 3D-beeld, een duidelijk plan met hoogtematen en -lijnen en een zorgvuldige rapportage.