Trillingsmetingen

Iedereen komt er ooit wel eens mee in aanraking: grote werkzaamheden die trillingen veroorzaken en schade berokkenen aan gebouwen of zelfs personen.
Het zijn valabele frustraties die zelfs bij de sterkste believers niet in dovemansoren vallen.

Je kan die overlast echter voorkomen door de trillingen een stapje voor te zijn dankzij monitoring.

Onze expert plaatst trillingsmeters op verschillende plaatsen rond de bouwplaats, om zo de impact op de omgeving te registreren.

Trillingen leggen namelijk een grote afstand af ondergronds en schade is soms pas merkbaar op verdere afstand van de bouwplaats.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht en kan de werkmethode aangepast worden.
Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.