Vlakheidsmeting

Om na te gaan of een vloer perfect vlak is en of er vervormingen in muren zitten, worden vlakheidsmetingen uitgevoerd met waterpasinstrument, totaalstation, lasertracker of laserscanner.

De afstand van het gemeten punt tot het referentievlak of referentiemodel wordt gebruikt om verschilkaarten en verschilmodellen op te maken.