Wat is monitoring

Monitoring is het herhaaldelijk opmeten van dezelfde punten.

Met die meetgegevens kunnen tijdsreeksen gemaakt worden om verplaatsingen, zettingen of andere parameters op te volgen.

De data kan weergegeven worden in een online dashboard, in een grafiek of in tabelvorm.

Bij overschrijding van vooraf ingestelde drempelwaarden kunnen alarmen uitgestuurd worden naar alle belanghebbenden.