Zakbakens

Nog te vaak wordt de invloed van grootschalige werkzaamheden op ondergrondse kabels en leidingen onderschat en de gevaren over het hoofd gezien.

Problemen kunnen echter eenvoudig vermeden worden door zakbakens te plaatsen aan de kabels en leidingen.
Zo kunnen onze experten nauwkeurig bovengronds monitoren, bewegingen detecteren en concluderen of de extra buiging al dan niet binnen de toleranties valt.

Niet overal kunnen we echter fysieke zakbakens plaatsen tot boven het maaiveld.
Om hieraan tegemoet te komen, hebben we alternatieve gepaste technieken ontwikkeld om de beweging op kabels en leidingen te meten.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij een alarmdrempel in. Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht en kan tijdig ingegrepen worden.

Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.