Zettingsmetingen

Wanneer je werken uitvoert, is het mogelijk dat gebouwen en constructies in de omgeving een impact ondervinden.
Er kunnen met andere woorden zettingen optreden.
Oog houden voor de stabiliteit van de omringende constructies is dan belangrijker dan je denkt.

Met zettingsmetingen voeren we herhaaldelijke metingen van controlepunten uit om zettingen van gebouwen, constructies of wegenis op te volgen en een potentieel veiligheidsrisico te detecteren. Afhankelijk van de gekozen meeting, kunnen we zelfs verzakkingen tot een millimeter blootleggen.

Hiervoor biedt MEET HET handmatige en volautomatische systemen aan.

Bij handmatige zettingsmetingen sturen wij een landmeter met high-end apparatuur herhaaldelijk (dagelijks, wekelijks, op afspraak) ter plaatse om metingen uit te voeren en bewegingen te detecteren.

Daarnaast beschikken wij evenzeer over volautomatische systemen, die voortdurend en onbemand meten en realtime data doorsturen naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf.

Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.