Monitoring

Uw project de klok rond in het oog houden, of op regelmatige basis een check laten uitvoeren.

Uw project de klok rond in het oog houden, of op regelmatige basis een check laten uitvoeren.

Wat is monitoring

Kantoren met expertise

Zettingsmetingen

Wanneer je werken uitvoert, is het mogelijk dat gebouwen en constructies in de omgeving een impact ondervinden.
Er kunnen met andere woorden zettingen optreden.
Oog houden voor de stabiliteit van de omringende constructies is dan belangrijker dan je denkt.

Met zettingsmetingen voeren we herhaaldelijke metingen van controlepunten uit om zettingen van gebouwen, constructies of wegenis op te volgen en een potentieel veiligheidsrisico te detecteren. Afhankelijk van de gekozen meeting, kunnen we zelfs verzakkingen tot een millimeter blootleggen.

Hiervoor biedt MEET HET handmatige en volautomatische systemen aan.

Bij handmatige zettingsmetingen sturen wij een landmeter met high-end apparatuur herhaaldelijk (dagelijks, wekelijks, op afspraak) ter plaatse om metingen uit te voeren en bewegingen te detecteren.

Daarnaast beschikken wij evenzeer over volautomatische systemen, die voortdurend en onbemand meten en realtime data doorsturen naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf.

Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Hellingsmetingen – inclinometingen

De ondergrond bestaat uit verschillende bewegende grondlagen.
De verplaatsingen – die zowel van horizontale als verticale aard kunnen zijn – leiden in sommige gevallen tot schade aan gebouwen en infrastructuur, zoals dijken, wegen en transportleidingen.
Door regelmatig hellingmetingen uit te voeren, houden we nauw in de gaten of er verplaatsingen optreden en grijpen we tijdig in indien nodig.

Hiervoor biedt MEET HET handmatige en volautomatische systemen aan.

Bij handmatige hellingmetingen sturen wij een landmeter met high-end apparatuur herhaaldelijk (dagelijks, wekelijks, op afspraak) ter plaatse om metingen uit te voeren en bewegingen te detecteren.

Daarnaast beschikken wij evenzeer over volautomatische systemen, die voortdurend en onbemand meten en realtime data doorsturen naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf. Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Trillingsmetingen

Iedereen komt er ooit wel eens mee in aanraking: grote werkzaamheden die trillingen veroorzaken en schade berokkenen aan gebouwen of zelfs personen.
Het zijn valabele frustraties die zelfs bij de sterkste believers niet in dovemansoren vallen.

Je kan die overlast echter voorkomen door de trillingen een stapje voor te zijn dankzij monitoring.

Onze landmeter-expert plaatst trillingsmeters op verschillende plaatsen rond de bouwplaats, om zo de impact op de omgeving te registreren.

Trillingen leggen namelijk een grote afstand af ondergronds en schade is soms pas merkbaar op verdere afstand van de bouwplaats.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht en kan de werkmethode aangepast worden.
Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Waterpeilmetingen

Om veilig een bouwkuip uit te graven en verzakkingen bij nabijgelegen gebouwen door een te droge ondergrond te verhinderen, is kennis van de grondwaterstand eerder noodzaak dan luxe.

Dankzij waterpeilmetingen kunnen onze landmeter-experten de waterstanden meten en de grondwaterbemaling aanpassen indien nodig.
Stel dat het uitvallen van de pompen een plotse stijging met zich meebrengt, dan worden alle betrokken partijen tijdig gealarmeerd.

Zowel vol-automatisch als manuele metingen voeren we voor je uit.

Dit zorgt niet alleen voor vrijwaring van grondwaterproblemen op de eigen werf, ook de omgeving plukt er de vruchten van.

Kantoren met expertise

Zakbakens

Nog te vaak wordt de invloed van grootschalige werkzaamheden op ondergrondse kabels en leidingen onderschat en de gevaren over het hoofd gezien.

Problemen kunnen echter eenvoudig vermeden worden door zakbakens te plaatsen aan de kabels en leidingen.
Zo kunnen onze landmeter-experten nauwkeurig bovengronds monitoren, bewegingen detecteren en concluderen of de extra buiging al dan niet binnen de toleranties valt.

Niet overal kunnen we echter fysieke zakbakens plaatsen tot boven het maaiveld.
Om hieraan tegemoet te komen, hebben we alternatieve gepaste technieken ontwikkeld om de beweging op kabels en leidingen te meten.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij een alarmdrempel in. Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht en kan tijdig ingegrepen worden.

Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Waterpassing

Om zeer nauwkeurige hoogtemetingen uit te voeren, kunnen we terugvallen op jarenlange expertise in digitale waterpassing.

Dankzij deze techniek kunnen we namelijk metingen verrichten met een nauwkeurigheid van minder dan één millimeter.

Maar waarvoor gebruiken we dit?
De mogelijkheden zijn heel divers: van kleine zettingsmetingen tot grote infrastructuurwerken waar klassieke deformatiemetingen ontoereikend zijn.

Dus of het nu gaat om kleine werkzaamheden waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd, of om grote weg- en spoortrajecten met verzakkingen als gevolg van de samenstelling van de ondergrond, onze landmeter-expert gaat elke uitdaging met plezier aan.

Kantoren met expertise

Scheurmetingen

Uit je bed rollen, door de living strompelen en plots bots je op een scheur in de muur.
Die scheur was er gisteren nog niet. Of wel?
Vermoedelijk herken je dergelijke situaties.

Gebouwen leven nu eenmaal, dus in veel gevallen is scheurvorming onvermijdelijk, maar hou het toch maar goed in de gaten.

En daar kunnen wij goed bij helpen.
Op een eenvoudige manier monitoren wij of de scheuren nog actief zijn.

Hiervoor kunnen we de klassieke scheurmeters plaatsen, waarbij er op regelmatige tijdstippen een controle en rapportage wordt uitgevoerd.

Maar onze expertise gaat verder en een meer betrouwbare oplossing is het plaatsen van een volautomatisch systeem, dat voortdurend en onbemand metingen en realtime data doorstuurt naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.

Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.
Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht.

Zo red je jouw woning en kan je weer op beide oren slapen.

Kantoren met expertise

Online platform

MEET HET beschikt over een eigen online platform, waar je alle meetgegevens per project gebundeld kan terugvinden, ongeacht het type meting.

Dankzij het overzichtelijk geheel kan je meetwaarden direct en correct interpreteren en kunnen we alarmdrempels inschakelen, zodanig dat de betrokken partijen via sms of mail geïnformeerd worden indien een interventie zich opdringt.

Transparante communicatie en efficiënte samenwerkingen zijn waarden die we bij MEET HET hoog in het vaandel dragen en waar we dan ook sterk op inzetten met ons online platform.

Kantoren met expertise

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link