Monitoring

Jouw project de klokrond in de gaten houden of op regelmatige basis een controlemeting laten uitvoeren.
 • Wat is monitoring

  Monitoring is het herhaaldelijk opmeten van dezelfde punten. Met die meetgegevens kunnen tijdsreeksen gemaakt worden om verplaatsingen, zettingen of andere parameters op te volgen. De data kan weergegeven worden in een online dashboard,… lees meer ….

 • Online monitoring platform

  MEET HET beschikt over een eigen online monitoring platform, waar alle meetgegevens per project gebundeld worden, ongeacht het type meting. Dankzij het overzichtelijk geheel kan je meetwaarden direct en correct interpreteren en kunnen… lees meer ….

 • Zettingsmetingen

  Wanneer je werken uitvoert, is het mogelijk dat gebouwen en constructies in de omgeving een impact ondervinden. Er kunnen met andere woorden zettingen optreden. Oog houden voor de stabiliteit van de omringende constructies… lees meer ….

 • Totaalstation

  Met een totaalstation worden hoeken en afstanden gemeten. Hierdoor kunnen driedimensionale coördinaten (x,y,z) berekend worden. Bij manuele herhalingsmetingen met totaalstation komt de landmeter telkens ter plaatse, bij volautomatische opmetingen blijft het toestel onbemand… lees meer ….

 • Waterpassing

  Om zeer nauwkeurige hoogtemetingen uit te voeren, kunnen we terugvallen op jarenlange expertise in digitale waterpassing. Dankzij deze techniek kunnen we namelijk metingen verrichten met een nauwkeurigheid van minder dan één millimeter. Maar… lees meer ….

 • Inclinometermetingen

  De ondergrond bestaat uit verschillende bewegende grondlagen. De verplaatsingen – die zowel van horizontale als verticale aard kunnen zijn – leiden in sommige gevallen tot schade aan gebouwen en infrastructuur, zoals dijken, wegen… lees meer ….

 • Tiltmeter

  Een tiltmeter meet de hoekverdraaiing en scheefstand op rond één of meerdere assen. Ze worden duurzaam bevestigd aan de te monitoren objecten om de vervorming op te meten. Naargelang de toepassing worden waterbestendige… lees meer ….

 • Trillingsmetingen

  Iedereen komt er ooit wel eens mee in aanraking: grote werkzaamheden die trillingen veroorzaken en schade berokkenen aan gebouwen of zelfs personen. Het zijn valabele frustraties die zelfs bij de sterkste believers niet… lees meer ….

 • Waterpeilmetingen

  Om veilig een bouwkuip uit te graven en verzakkingen bij nabijgelegen gebouwen door een te droge ondergrond te verhinderen, is kennis van de grondwaterstand eerder noodzaak dan luxe. Dankzij waterpeilmetingen kunnen onze experten… lees meer ….

 • Zakbakens

  Nog te vaak wordt de invloed van grootschalige werkzaamheden op ondergrondse kabels en leidingen onderschat en de gevaren over het hoofd gezien. Problemen kunnen echter eenvoudig vermeden worden door zakbakens te plaatsen aan… lees meer ….

 • Extensometer

  Om de verplaatsing op een bepaalde diepte in de ondergrond te meten, wordt een extensometermeting uitgevoerd. De extensometer wordt vrijbewegend in het boorgat aangebracht en verankerd op de gewenste diepte. Hierdoor worden de… lees meer ….

 • Scheurmetingen

  Uit je bed rollen, door de living strompelen en plots bots je op een scheur in de muur. Die scheur was er gisteren nog niet. Of wel? Vermoedelijk herken je dergelijke situaties. Gebouwen… lees meer ….