Jouw project de klokrond in de gaten houden of op regelmatige basis een controlemeting laten uitvoeren.

Wat is monitoring

Monitoring is het herhaaldelijk opmeten van dezelfde punten.

Met die meetgegevens kunnen tijdsreeksen gemaakt worden om verplaatsingen, zettingen of andere parameters op te volgen.

De data kan weergegeven worden in een online dashboard, in een grafiek of in tabelvorm.

Bij overschrijding van vooraf ingestelde drempelwaarden kunnen alarmen uitgestuurd worden naar alle belanghebbenden.

Online monitoring platform

MEET HET beschikt over een eigen online monitoring platform, waar alle meetgegevens per project gebundeld worden, ongeacht het type meting.

Dankzij het overzichtelijk geheel kan je meetwaarden direct en correct interpreteren en kunnen we alarmdrempels inschakelen, zodanig dat de betrokken partijen via sms of mail geïnformeerd worden indien een interventie zich opdringt.

Transparante communicatie en efficiënte samenwerkingen zijn waarden die we bij MEET HET hoog in het vaandel dragen en waar we dan ook sterk op inzetten met ons online platform.

Aangezien het platform inhouse ontwikkeld wordt, kan maatwerk aangeboden worden om bijkomende dashboards aan te maken, nieuwe sensoren te integreren of projectspecifieke rapportages en analyses te automatiseren.

Kantoren met expertise

Zettingsmetingen

Wanneer je werken uitvoert, is het mogelijk dat gebouwen en constructies in de omgeving een impact ondervinden.
Er kunnen met andere woorden zettingen optreden.
Oog houden voor de stabiliteit van de omringende constructies is dan belangrijker dan je denkt.

Met zettingsmetingen voeren we herhaaldelijke metingen van controlepunten uit om zettingen van gebouwen, constructies of wegenis op te volgen en een potentieel veiligheidsrisico te detecteren. Afhankelijk van de gekozen meeting, kunnen we zelfs verzakkingen tot een millimeter blootleggen.

Hiervoor biedt MEET HET handmatige en volautomatische systemen aan.

Bij handmatige zettingsmetingen sturen wij een landmeter met high-end apparatuur herhaaldelijk (dagelijks, wekelijks, op afspraak) ter plaatse om metingen uit te voeren en bewegingen te detecteren.

Daarnaast beschikken wij evenzeer over volautomatische systemen, die voortdurend en onbemand meten en realtime data doorsturen naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf.

Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Totaalstation

Met een totaalstation worden hoeken en afstanden gemeten. Hierdoor kunnen driedimensionale coördinaten (x,y,z) berekend worden.

Bij manuele herhalingsmetingen met totaalstation komt de landmeter telkens ter plaatse, bij volautomatische opmetingen blijft het toestel onbemand achter.

.

Kantoren met expertise

Waterpassing

Om zeer nauwkeurige hoogtemetingen uit te voeren, kunnen we terugvallen op jarenlange expertise in digitale waterpassing.

Dankzij deze techniek kunnen we namelijk metingen verrichten met een nauwkeurigheid van minder dan één millimeter.

Maar waarvoor gebruiken we dit?
De mogelijkheden zijn heel divers: van kleine zettingsmetingen tot grote infrastructuurwerken waar klassieke deformatiemetingen ontoereikend zijn.

Dus of het nu gaat om kleine werkzaamheden waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd, of om grote weg- en spoortrajecten met verzakkingen als gevolg van de samenstelling van de ondergrond, onze landmeter-expert gaat elke uitdaging met plezier aan.

Kantoren met expertise

Inclinometermetingen

De ondergrond bestaat uit verschillende bewegende grondlagen.
De verplaatsingen – die zowel van horizontale als verticale aard kunnen zijn – leiden in sommige gevallen tot schade aan gebouwen en infrastructuur, zoals dijken, wegen en transportleidingen.
Door regelmatig hellingsmetingen uit te voeren, houden we nauw in de gaten of er verplaatsingen optreden en kan de klant tijdig ingrijpen.

Hiervoor biedt MEET HET handmatige en volautomatische systemen aan.

Bij handmatige hellingmetingen komt een expert met manuele horizontale of verticale inclinometer apparatuur herhaaldelijk (dagelijks, wekelijks, op afspraak) ter plaatse om metingen uit te voeren en bewegingen te detecteren.

Daarnaast beschikt MEET HET evenzeer over diverse volautomatische systemen, zoals in-place-inclinometers (IPI’s) of Shape AccelArray Field (SAAF/SAAV/SAAX). Deze meetsensoren blijven in de ondergrond zitten en voeren voortdurend en onbemand metingen uit die real-time worden doorgestuurd naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf. Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Tiltmeter

Een tiltmeter meet de hoekverdraaiing en scheefstand op rond één of meerdere assen.

Ze worden duurzaam bevestigd aan de te monitoren objecten om de vervorming op te meten.

Naargelang de toepassing worden waterbestendige (submersible) tiltmeters, mono-axiale, bi-axiale of tri-axiale tiltmeters ingezet.

De tiltmeter kan ook uitgerust worden met een laserafstandsmeter om een extra controlemaat te hebben.

Kantoren met expertise

Trillingsmetingen

Iedereen komt er ooit wel eens mee in aanraking: grote werkzaamheden die trillingen veroorzaken en schade berokkenen aan gebouwen of zelfs personen.
Het zijn valabele frustraties die zelfs bij de sterkste believers niet in dovemansoren vallen.

Je kan die overlast echter voorkomen door de trillingen een stapje voor te zijn dankzij monitoring.

Onze expert plaatst trillingsmeters op verschillende plaatsen rond de bouwplaats, om zo de impact op de omgeving te registreren.

Trillingen leggen namelijk een grote afstand af ondergronds en schade is soms pas merkbaar op verdere afstand van de bouwplaats.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht en kan de werkmethode aangepast worden.
Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Waterpeilmetingen

Om veilig een bouwkuip uit te graven en verzakkingen bij nabijgelegen gebouwen door een te droge ondergrond te verhinderen, is kennis van de grondwaterstand eerder noodzaak dan luxe.

Dankzij waterpeilmetingen kunnen onze experten de waterstanden meten en de grondwaterbemaling aanpassen indien nodig.
Stel dat het uitvallen van de pompen een plotse stijging met zich meebrengt, dan worden alle betrokken partijen tijdig gealarmeerd.

Zowel volautomatisch als manuele metingen voeren we voor je uit.

Dit zorgt niet alleen voor vrijwaring van grondwaterproblemen op de eigen werf, ook de omgeving plukt er de vruchten van.

Kantoren met expertise

Zakbakens

Nog te vaak wordt de invloed van grootschalige werkzaamheden op ondergrondse kabels en leidingen onderschat en de gevaren over het hoofd gezien.

Problemen kunnen echter eenvoudig vermeden worden door zakbakens te plaatsen aan de kabels en leidingen.
Zo kunnen onze experten nauwkeurig bovengronds monitoren, bewegingen detecteren en concluderen of de extra buiging al dan niet binnen de toleranties valt.

Niet overal kunnen we echter fysieke zakbakens plaatsen tot boven het maaiveld.
Om hieraan tegemoet te komen, hebben we alternatieve gepaste technieken ontwikkeld om de beweging op kabels en leidingen te meten.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij een alarmdrempel in. Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht en kan tijdig ingegrepen worden.

Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Extensometer

Om de verplaatsing op een bepaalde diepte in de ondergrond te meten, wordt een extensometermeting uitgevoerd.

De extensometer wordt vrijbewegend in het boorgat aangebracht en verankerd op de gewenste diepte.

Hierdoor worden de verplaatsingen in de ondergrond overgebracht tot boven het maaiveld en kan dit punt opgemeten worden met conventionele monitoringsapparatuur.

Kantoren met expertise

Scheurmetingen

Uit je bed rollen, door de living strompelen en plots bots je op een scheur in de muur.
Die scheur was er gisteren nog niet. Of wel?
Vermoedelijk herken je dergelijke situaties.

Gebouwen leven nu eenmaal, dus in veel gevallen is scheurvorming onvermijdelijk, maar hou het toch maar goed in de gaten.

En daar kunnen wij goed bij helpen.
Op een eenvoudige manier monitoren wij of de scheuren nog actief zijn.

Hiervoor kunnen we de klassieke scheurmeters plaatsen, waarbij er op regelmatige tijdstippen een controle en rapportage wordt uitgevoerd.

Maar onze expertise gaat verder en een meer performante oplossing is het plaatsen van een volautomatisch systeem, dat voortdurend en onbemand metingen en real-time data doorstuurt naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat alle betrokken partijen dit te allen tijde live kunnen opvolgen.

Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.
Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht.

Zo red je jouw woning en kan je weer op beide oren slapen.

Kantoren met expertise

Saliniteitsmetingen

Om het zoutgehalte in het grondwater te meten, wordt een saliniteitsmeter in een peilbuis ingebracht.

Dit gebeurt om te voorkomen dat tijdens bemaling in de nabijheid van de zee het zoutwater in het grondwatercircuit terecht zou komen.

Kantoren met expertise

Glasvezelmonitoring

Met behulp van glasvezel (fiber optics) kunnen vervormingen heel nauwkeurig en snel in kaart gebracht worden.

In de glasvezelkabel zitten sensoren (optische roosters) verwerkt die het licht een bepaald brekingspatroon geven. De veranderingen in het brekingspatroon kunnen teruggerekend worden naar deformaties in de sensor.

Kantoren met expertise

Lekmelding

Voor het monitoren van vloeistoflekken worden lekkagemelders geplaatst die verklikken wanneer vloeistof lekt.

Deze worden bijvoorbeeld ingezet bij het injecteren van vloeistoffen in de ondergrond of om lekken van tanks vroegtijdig te melden.

Kantoren met expertise

Hydrostatisch meetsysteem

Om hoognauwkeurige en hoogfrequente zettingsmetingen uit te voeren, kan gebruik gemaakt worden van een hydrostatisch meetsysteem.

Hierbij worden druksensoren geplaatst die met elkaar verbonden worden in een lucht- en vloeistofcircuit. De verandering van de vloeistofdruk is een maat voor de verandering in de z-richting.

Deze meetsensoren voeren voortdurend en onbemand metingen uit die real-time worden doorgestuurd naar onze servers.

Alle meetgegevens worden per project overzichtelijk gebundeld op een eigen gebouwd online platform, zodat de klant dit te allen tijde live kan opvolgen.
Bovendien stellen wij bij volautomatische monitoring een alarmdrempel in.

Zodra een bepaalde drempelwaarde overschreden is, worden alle belanghebbenden op de hoogte gebracht via sms, e-mail of sirene op de werf. Dit zorgt niet alleen voor geruststelling bij de aannemer, maar ook bij de omwonenden.

Kantoren met expertise

Radar metingen

Om zeer kleine deformaties (submillimeter) op duizenden punten terzelfdertijd en aan hoge frequentie te meten, worden terrestrische radarmetingen uitgevoerd.

Aan de hand van de faseverschillen op de radarreflecties kan de verplaatsing in kaart gebracht worden.

Kantoren met expertise

InSAR

Om zettingen of deformaties in grotere gebieden kostenefficiënter in kaart te brengen, kan het aangewezen zijn InSAR (Interferometric Synthetic-Aperture Radar) in te schakelen.

Hierbij worden radarbeelden afkomstig van satellieten die rond de Aarde draaien gebruikt.

Aan de hand van faseverschillen van de radarmetingen van meerdere passages kunnen tijdsreeksen gemaakt worden.

Kantoren met expertise

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link