Traditionele Landmeetkunde

De landmeter-expert als uw betrouwbare partner.
 • Proces Verbaal van meting

  Een proces-verbaal (PV) van meting is een opmetingsplan waarbij de juridische perceelsgrenzen onderzocht en op plan aangegeven worden. Wees er wel van bewust dat het grensonderzoek en het opstellen van de plannen bij… lees meer ….

 • Proces verbaal van splitsing

  Wilt u een perceel opsplitsen om een deel te verkopen? Dan is het belangrijk om de exacte grenzen en details op voorhand vast te leggen, om juridische ongemakken te voorkomen. Dat kan dankzij… lees meer ….

 • Proces Verbaal van afpaling

  Bij een proces-verbaal (PV) van afpaling wordt de juridische eigendomsgrens tussen twee percelen met verschillende eigenaars onderzocht en vastgelegd. Wees ervan bewust dat enkel een landmeter-expert hiervoor bevoegd is. Wanneer de eigenaars vrijwillig… lees meer ….

 • Waardebepaling

  Onze landmeter-expert is de ideale persoon om een onafhankelijk en objectief schattingsverslag te maken van jouw residentieel of professioneel vastgoed. In die functie maakt onze landmeter schattingen bij giften, verdelingen, onteigeningen, hypothecaire leningen… lees meer ….

 • Plaatsbeschrijving

  Ben je bouwheer en wil je verzekeringtechnisch in orde zijn? Wordt er naast jou gebouwd en vrees je dat de werken schade kunnen berokkenen aan jouw woning? Of wil je jouw woning verhuren… lees meer ….

 • Aandelen mede-eigendom

  Als je een appartement in een grote gebouw koopt, koop je naast je individuele kavel ook een aandeel in de algemene delen. Het aantal aandelen is van belang voor jouw rechten en plichten… lees meer ….

 • Opstellen onteigeningsplannen

  De verschillende Vlaamse overheden kunnen gronden en gebouwen onteigenen voor openbaar nut of algemeen belang, zoals het aanleggen van wegen of het construeren van gebouwen. De overheid mag dit logischerwijs niet zomaar doen,… lees meer ….

 • Muurovernames

  Wil je tegen een bestaande woning aanbouwen? Dan moet je in eerste instantie nagaan of de scheidingsmuur een ‘gemene muur’ is. Onder ‘gemene muur’ verstaan we de muur op de grenslijn, eigendom van… lees meer ….

 • Verkavelingen

  Een blokperceel of moederperceel verdelen in meerdere loten of kavels bouwgrond, dat verstaan we onder verkavelen. Hiervoor moet een verkavelingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Wij helpen jou graag verder. Onze landmeter-expert meet… lees meer ….